Deel dit

HIV Infectie

HIV Infectie

Sinds de ontdekking van het hiv-virus in 1983 voeren we samen met zorgverleners, patiëntenorganisaties en wetenschappers de strijd tegen hiv.1 Dankzij voortdurend onderzoek en intensieve samenwerking zijn er steeds weer nieuwe behandelingen tegen hiv ontwikkeld, waardoor mensen met hiv meer en meer een zo gewoon mogelijk leven kunnen leiden.2

MSD en hiv door de jaren heen1-4

40 jaar AIDS en hiv in beeld

Onderstaande video toont het indrukwekkende verhaal over onmacht en angst in de beginperiode van AIDS en hiv, over vooroordelen en stigma, over ontwikkeling en toegankelijkheid van medicatie en over de hoop om hiv in de toekomst te kunnen voorkomen of zelfs elimineren.

Professor Peter Reiss (Emeritus Hoogleraar inwendige geneeskunde), Wouter Rutten (woordvoerder MSD), Bertus Tempert (voormalig voorzitter hiv vereniging) en Caroline Doornbos (Medisch Directeur MSD) kijken terug op 40 jaar AIDS en hiv.

Het verschil dat we samen maken in Nederland

Het rapport van de Stichting HIV Monitoring (SHM) maakt data inzichtelijk van mensen die in Nederland leven met HIV.12  Het meest recente rapport is in 2022 uitgebracht en bevat cijfers over 2021:

 • Nederland heeft de landelijke hiv-doelstelling behaald en loopt met 94-94-96 voor op de The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) 95-95-95 doelstellingen (virale suppressie drempelwaarde van 50 kopieën/ml). Dit betekent dat 94% van de mensen die leven met hiv zijn gediagnostiseerd, 94% van deze mensen zijn in zorg en bij 96% van deze mensen in het virus onderdrukt. 12
 • Met 427 nieuwe diagnoses in 2021 zet de dalende trend van de afgelopen jaren door.12 Het dalende percentage van recente hiv-infecties onder mannen die seks hebben met mannen wijst dan ook op de goede werking van de hiv-preventiepil (PrEP).
 • Sinds de introductie van antiretrovirale therapie (ART) in 1996 is de levensverwachting van mensen die leven met hiv toegenomen: deze is nu gelijk aan die van mensen zonder hiv.12

Meer over hiv in Nederland12

Uit de analyses van Stichting HIV Monitoring over het jaar 2021 is volgende gebleken:

 • Tot nu toe hebben 48 mensen hiv opgelopen terwijl zij PrEP hadden willen gebruiken. Het werkelijke aantal is mogelijk hoger omdat deze informatie nog maar bekend is van 44% van de mensen met een nieuwe hiv-diagnose in 2021.
 • In 2021 was 55% van de mensen met hiv in Nederland 50 jaar of ouder.
 • Het aantal hiv-diagnoses in een laat stadium is gestegen van 51% in 2019 tot 57% in 2021, met name als gevolg van een toename van het aandeel mannen die seks hebben met mannen met hiv in een laat stadium.
 • In 2021 is zo’n 70% van de mensen met hiv binnen twee weken na het eerste bezoek aan het behandelcentrum met medicatie begonnen. In 2012 was dat nog geen 20%.
 • Discontinuering van de initiële therapie in het eerste jaar neemt af. Redenen om te switchen van therapie waren toxiciteit, simplificatie van de therapie of de beschikbaarheid van nieuwere middelen. De belangrijkste oorzaken van discontinuering van therapie vanwege toxiciteit waren neuropsychiatrisch, gastro-intestinaal, dermatologisch, renaal, of systemisch van aard.
 • Het risico van niet-AIDS-gerelateerde morbiditeit lijkt hoger bij mensen die leven met hiv en behandeld worden met ART, dan bij hiv-negatieve mensen van vergelijkbare leeftijd.
 • Co-morbiditeit en het gebruik van co-medicatie neemt toe. Het percentage dat geen andere medicatie gebruikt naast de ART in 2021 was 19,8%. In 2020 was dit percentage 22,5%. Het percentage mensen met polyfarmacie (vijf of meer geneesmiddelen naast de ART) in 2021 was 16,5%. In 2020 was dit 3,3%. De meest voorkomende co-morbiditeit is cardiovasculaire ziekte.

N=n13,14

Onder andere de PARTNER1-studie toonde in 2016 aan dat hiv niet overdraagbaar was als de viral load ondetecteerbaar is na succesvolle behandeling met antiretrovirale therapie. Een doorbraak van grote betekenis voor mensen die leven met hiv. Om het stigma rondom hiv te verminderen werd de Prevention Access Campaign n=n gelanceerd: niet meetbaar = niet overdraagbaar. MSD sloot met trots aan bij deze campagne, die als doel heeft mensen ervan bewust te maken dat een persoon die de juiste medicatie slikt en bij wie het virus langer dan 6 maanden niet meetbaar aanwezig is, het virus niet kan overdragen.

Lees meer over n=n en de impact op mensen die leven met hiv op de website van de Hiv Vereniging n=n – Hiv Vereniging

En we gaan door

MSD kent een lange historie in de ontwikkeling van innovatieve hiv-middelen. En daar gaan we mee door. Met als missie: hiv in Nederland voorkomen of zelfs elimineren. Daarnaast blijven we ons hard maken voor (wereldwijd) betere toegang tot (preventieve) geneesmiddelen en het ondersteunen van mensen die leven met hiv.

MSD zet zich in voor de ontwikkeling van PrEP en langwerkende middelen om hiv te voorkomen en te behandelen.15

Wilt u meer weten over onze huidige middelen en wat we voor elkaar kunnen betekenen? Bekijk de informatie over doravarine.

Blijf op de hoogte

Referenties

 1. Merck Archival Services. Archival Research Report: Merck HIV/AIDS. May 2015
 2. Behandeling | Aidsfonds
 3. Navia N.A., et al. Three-dimensional structure of aspartyl protease from human immunodeficiency virus HIV-1. Nature. 1989;337/(6208):615-620. doi:10.1016/0300-9084(91)90169-2
 4. U.S. Food and Drug Administration (FDA). CY 2018 CDER Drug and Biologic Calendar Year Approvals As of December 31, 2018. Accessed March 11, 2021. https://www.fda.gov/media/124807/download
 5. European Medicines Association (EMA). Delstrigo. Doravirine/lamivudine/tenofovir disoproxil. Accessed March 11, 2021. https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/delstrigo#authorisation-details-section.
 6. European Medicines Association (EMA). Pifeltro.doravirine. Accessed March 11, 2021. https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/pifeltro#authorisation-details-section.
 7. The Medicines Patent Pool signs licensing agreement with MSD for paediatric formulations of raltegravir. Press release. Medicines Patent Pool Website. February 24, 2015. Accessed January 24, 2021
 8. Agreements provide licenses to manufacture and distribute generic doravirine for people living with HIV-1 in more than 80 countries. September 29, 2020. Accessed January 22, 2021. https://www.merck.com/news/merck-enters-into-voluntary-licensing-agreements-for-doravirine-to-expand-patients-access-in-resource-limited-settings/
 9. Russel N., How investments in HIV prevention could help build a healthier future for women. November 30, 2020. Accessed March 14, 2021. https://www.gatesfoundation.org/ideas/articles/hiv-investments-women-nina-russel
 10. Merck advances phase 3 trial to evaluate investigational islatravir as once-monthly oral PrEP for women at high risk for acquiring HIV-1. Press release. September 29, 2020. Accessed January 22, 2021. https://www.merck.com/news/merck-advances-phase-3-trial-to-evaluate-investigational-islatravir-as-once-monthly-oral-prep-for-women-at-high-risk-for-acquiring-hiv-1/
 11. Merck to present new data from the company’s diverse HIV portfolio and pipeline at HIV Glasgow 2020. Press release. October 1, 2020. Accessed January 22, 2021. https://www.merck.com/news/merck-to-present-new-data-from-the-companys-diverse-hiv-portfolio-and-pipeline-at-hiv-glasgow-2020/
 12. van Sighem A.I., Wit F.W.N.M., Boyd A., Smit C., Matser A., van der Valk M. HIV Monitoring Report 2022. Human Immunodeficiency Virus (HIV) Infection in the Netherlands. Amsterdam: stichting hiv monitoring, 2022. Available online at www.hiv-monitoring.nl
 13. Rodger A.J., Sexual Activity Without Condoms and Risk of HIV Transmission in Serodifferent Couples When the HIV-Positive Partner Is Using Suppressive Antiretroviral Therapy. JAMA. 2016;316(2):171-181. doi:10.1001/jama.2016.5148 Last corrected on November 13, 2016.
 14. n=n – Hiv Vereniging
 15. Pipeline – MSD

NL-NON-02348 | Laatst gewijzigd op: juni 2023