Deel dit

De Patiënt

De Patiënt

Patiënten met refractaire chronische hoest (RCC)* of onverklaarbare chronische hoest (UCC)** ondergaan vaak een lang traject voordat chronische hoest correct gediagnosticeerd wordt. Ze worden vaak doorverwezen van arts naar arts terwijl de chronische hoestklachten aanhouden. Dit heeft een aantoonbare, negatieve invloed op de kwaliteit van leven van deze patiënten.1,2

Wie zijn deze patiënten?1,2

>8 weken

Volwassen patiënten met hoestklachten die langer dan 8 weken aanhouden

51 jaar

De patiënten hebben een gemiddelde leeftijd van 51 jaar

De meerderheid van deze patiënten is vrouw

De impact van chronische hoest

Chronische hoest gaat gepaard met een verminderde kwaliteit van leven, in sommige studies bij maar liefst 96% van de patiënten. De gevolgen kunnen zichtbaar zijn op zowel fysiek als op psychosociaal gebied en variëren van flauwvallen en slapeloosheid tot sociaal isolement en zelfs depressie. Stressincontinentie voor urine vraagt speciale aandacht, aangezien chronische hoest vaker voorkomt bij vrouwen. Maar liefst 63% van de vrouwen met chronische hoest ervaart ongewenst urineverlies.3

Wilt u meer weten over diagnostiek van chronische hoest?

Afkortingen

* RCC= refractaire chronische hoest
** UCC= onverklaarde chronische hoest 

Referenties

1. Mazzone SB, McGarvey L. Mechanisms and Rationale for Targeted Therapies in Refractory and Unexplained Chronic Cough. Clin Pharmacol Therapeut 2020. Epub ahead of print. Doi: 10.1002/cpt.2003.

2. Chamberlain SAF, et al. The impact of chronic cough: a cross-sectional European survey. Lung 2015; 193: 401-408.

3. Kooistra LA et al. Chronic cough in adults. NtvG 165 (2021) D6100-D6100.

NL-NON-02475 | Laatste update: oktober 2023