Bekijk het gevarieerde aanbod aan ondersteunende
materialen voor jou en de patiënt

NIEUWSTE VIDEO'S

PATHOLOGY
Profylaxe met Prevymis bij VMV-seropositive ontvangers van HSCT

Cytomegalovirus (CMV)-profylaxe met Prevymis werd beoordeeld in een dubbelblind gerandomiseerd placebo-gecontroleerd multicenter fase 3 onderzoek. Dr. Roy Chemaly licht de volledige studie toe in een presentatie.

PATHOLOGY
Data mortaliteit van Prevymis

Prof. Johan Maertens en Dr. Roy Chemaly delen hun inzichten en ervaringen met betrekking tot de mortaliteitsdata uit de fase 3-studie naar Prevymis.

PATHOLOGY
Prevymis als profylaxe van CMV-reactivatie en -ziekte bij CMV r+ ontvangers van een HSCT

Dr. Roy Chemaly en Prof. Johan Maertens waren als klinisch onderzoeker betrokken bij de fase 3-studie naar Prevymis. Zij delen hun inzichten en ervaringen met betrekking tot het onderzoek.