Deel dit

Klinische onderzoeken

MSD en klinisch onderzoek 


Klinische onderzoeken zijn nodig om vast te stellen of vaccins, geneesmiddelen of nieuwe toepassingen van bestaande geneesmiddelen effectief zijn en een hanteerbaar veiligheidsprofiel hebben. De informatie uit deze onderzoeken is belangrijk voor het ontwikkelen van nieuwe behandelingen tegen deze ziekten. Hiermee kunnen toekomstige patiënten beter worden geholpen.

Het belang van klinische onderzoeken

Als vierjarig jongetje kreeg ik leukemie. Had ik toen niet kunnen deelnemen aan een klinische studie, dan was ik er nu niet meer geweest. Duidelijker kan ik het belang voor patiënten niet onder woorden brengen. Nu ben ik Clinical Research Director bij MSD en ervaar ik iedere dag hoe belangrijk klinisch onderzoek in eigen land is, niet alleen voor patiënten, maar ook voor Nederlandse artsen en onderzoekers, én voor onze economie.

Sorry, er zijn geen berichten gevonden

Behandelingen tegen kanker

Sinds een aantal jaar is immuuntherapie of immunotherapie een behandelmogelijkheid van kanker.

 Eén van de geneesmiddelen die op dit moment wordt onderzocht in Nederland bij verschillende typen kanker is pembrolizumab. In deze onderzoeken wordt de werking van pembrolizumab als monotherapie of in combinatie met andere geneesmiddelen onderzocht. MSD werkt samen met Nederlandse academische centra of verschillende experts op het betreffende indicatiegebied om te onderzoeken of combinaties van geneesmiddelen nieuwe mogelijkheden kunnen bieden voor de behandeling van verschillende typen kanker. Deze combinatietherapieën bieden mogelijk kansen om bij te dragen aan het verbeteren van het leven van kankerpatiënten.

Wilt u weten of uw patiënt(en) in aanmerking komen voor een van onze lopende studies?

Sorry, er zijn geen berichten gevonden