Met welke TOF zou u wakker willen worden?

U herkent het vast uit de praktijk; ondanks adequate monitoring en een herstelde TOF, toch een onvoldoende wakkere patiënt. Weet u hoe vaak restverslapping bij u op de verkoever voorkomt?

Incidentie postoperatieve restverslapping 1-5

Primaire eindpunten van de studies

N

Incidentie

Restverslapping bij PACU opname, gedefinieerd als TOF ratio < 0,91

154

43%

Incidentie van post-operatieve rest verslapping (TOF ration < 0,9) op de PACU2

558

28%

Incidentie van restverslapping op moment van endotracheale extubatie (TOF < 90%)3

1571

58%

Restverslapping gedefinieerd als TOF ratio < 0,94

763

27%

Restverslapping was gedefinieerd als TOF ratio kleiner dan 0,95

300

Jong: 30%
Oud: 58%

Post-operatieve pulmonale complicaties

Ondanks dat men er van uit gaat dat een spierverslapper ongeveer 1 uur na de laatste gift is uitgewerkt6, treden post-operatieve pulmonale complicaties (PPC’s) nog dagen later op. Verschillende factoren dragen hieraan bij, en er is inmiddels voldoende bewijs dat restverslapping een oorzaak is van een groter risico op PPC’s, een toename van morbiditeit en mortaliteit en een vertraagd herstel.1,7

Wilt u meer weten over het verminderen van de kans op PPC’s? Laat het weten.

Impact van restverslapping op de ademhalingsfunctie, resulterend in PPC8

Bewerkt naar Farhan, et al. 2014

Antagoneert u nog als de laatste gift van een spierverslapper> 100 minuten geleden is?

Spontaan herstel is een onafhankelijke risicofactor
voor het ontstaan van PPC’s9

Farmacologische opheffing van spierverslapping zorgde voor een lagere incidentie van PPC’s zo blijkt o.a. uit de studie van Garutti et al (2020) (odds ratio 0,62, 95% BI 0,47 -0,82).9 Ook de studie van Cammu et al (2020) suggereerde dat er minder PPC’s gezien werden bij een TOF ratio > 0,95 vóór extubatie vergeleken met > 0,9.10

In deze studie van Eikermann werden gezonde vrijwilligers gevraagd om mee te werken14. Ze werden
verslapt, zonder in slaap te zijn en ze werden in de MRI gevraagd om diep in te ademen.
Duidelijk is te zien dat bij een TOF ratio van 0.5 de tong geheel naar achter ligt en dat bij diepe
inademing de diameter van de bovenste luchtweg nog niet 1/3 is van de niet verslapte situatie. Ook
bij een TOF ratio van 0.8 is de diameter nog ernstig gecompromiteerd, ong 1/2. Pas bij een TOF van
1.0 en eigenlijk pas een kwartier op een TOF van 1.0 zie je een normale bovenste luchtweg.
En we hebben hier te maken met gezonde vrijwilligers, niet met de oudere, fragiele, pulmonale
en/ of cardiaal gecomprimiteerde patient. Voor die patient lijkt dit dus helemaal niet wenselijk.

Deze data geeft stof tot nadenken

Post-operatieve pulmonale complicaties

Waarom niet actief het risico op PPC’s voorkomen door actief en adequaat te antagoneren? U denkt misschien uw patiënt een plezier te doen, immers liever minder medicatie dan te veel. Maar wat als u juist met deze voorzichtige benadering bijwerkingen in de hand werkt? Actief antagoneren en adequaat monitoren kunnen het verschil voor uw patiënt maken.

Met welke TOF zou u wakker willen worden?

Ik ga voor:
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Referenties

 1. Brueckmann B, et al. British Journal os Anaesthesia. 2015; 115(5):743-751.
 2. Martinez-Ubieto J, et al. Minerva Anestesiol. 2016;82(7):735-742.
 3. Yu, B, et la. Current medical research and opinion 32.1 (2016):1-9
 4. Errando CL, et la. Minerva Anestesiol. 2016 Dec; 82(12):1267-1277
 5. Murphy GS, et la. Anesth Analg. 2008; 107(1):130-137
 6. Debaene, et la. The Journal of the American Society of Anesthesiologists 98.5 (2003):1042-1048
 7. Butterfly A, et la. Br J Anaesth. 2010; 105(3):304-309
 8. Farhan, et la. Current anaesthesiology reports 4.4 (2014):290-302
 9. Garutti, et la. European Journal of Anaesthesiology| EJA 37.3 (2020):203-211
 10. Cammu, G. Current anaesthesiology reports 10.2 (2020):131-136
 11. Broens, S, et la. Anesthesiology. 2019;131:467-476
 12. Blobner M, et la. Br J Anaesth. 2020;124:63-72
 13. Martini,C, et la. Therapeutics and Clinical Risk Management 18 (2022):379.
 14. Eikermann et al. The predisposition to inspiratory upper airway collapse during partial neuromuscular blockade. AM J of Respiratory and Crit Care Med 175, 2007: 9-15.

Afkortingen

 1. PACU = post anesthesia care unit / verkoever PPC = post-operatieve pulmonale complicaties

Studieopzet Eikermann

Prospectieve, multi-center, RCT met 4 armen (N=923). Doel was de relatie tussen NMB management (reversal) en PPC’s te onderzoeken. Betreft secundaire analyse van de data.10

Studie naar de risico’s van restverslapping (n=10). Het primaire eindpunt was de effecten van een
gedeeltelijk neuromusculair blok op het bovenste luchtwegvolume en ruimte, de m. Genioglossus,
longvolume en ademhalingstijd. Beoordeeld 150 – 300 ms na het begin van inspiratie in anterior- posterior (AP) richting in mediane sagittale vlak. Beelden van vrijwilliger die de meest ernstige partiele verlamming lieten zien met
versterkte afname van de diameter van de bovenste luchtwegen tijdens geforceerde inspiratie.17

Meer informatie? Neem dan contact met ons op: 0800 9999 000 (op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur) medicalinfo.nl@merck.com