Over ons

MSD heeft zich wereldwijd ten doel gesteld om te investeren in de grote medische vraagstukken van deze tijd. We focussen ons op aandoeningen die mensen ernstig belemmeren in hun functioneren of zelfs levensbedreigend zijn. We richten ons op het vinden van oplossingen voor ziekten waar nog geen antwoord op is en die vragen om nieuwe geneesmiddelen.

Missie van MSD

Wij zien het als onze missie om de kwaliteit van leven te verbeteren en waar mogelijk ziekten te genezen dan wel levens te verlengen door innovatieve geneesmiddelen en diensten te ontwikkelen.

Ook willen we een bijdrage leveren aan goede en doelmatige zorg door samen te werken met partners en oplossingen te ontwikkelen die écht waarde toevoegen.

En daarnaast gezien worden als een prettige plek om te werken, als een betrouwbare zorgpartner en als een partij die investeerders een goed rendement biedt.

Visie van MSD

Het verschil maken in de gezondheid en het leven van mensen én dieren door innovatieve geneesmiddelen, vaccins en waarde toevoegende oplossingen te ontdekken en te ontwikkelen. En ze vervolgens duurzaam beschikbaar te maken. Voor zoveel mogelijk mensen die ze nodig hebben.

Nieuwe innovaties, gericht op geneesmiddelen, maar ook op het optimaliseren van de kwaliteit van de zorg blijven noodzakelijk. In de huidige tijd speelt het bijbehorende prijskaartje een steeds bepalendere rol. MSD gelooft dat het mogelijk is om de zorg te optimaliseren en daarbij de kosten te stabiliseren, door bijvoorbeeld opbrengsten op andere vlakken te creëren. Het is essentieel om op het juiste moment, aan de juiste patiënt, het juiste geneesmiddel ter beschikking te stellen. Zo voorkomen we over- en onderbehandeling en gaan we verkeerd geneesmiddelengebruik tegen. En dan is goede gezondheidszorg geen kostenpost meer, maar een investering.ONCO-1218515-0005 | Date of preparation: July 2019